Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda:

Tajomník: RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Člen: RNDr. Miroslav Znášik

5 Sneakers to Celebrate Cinco de Mayo