Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia (IAU) v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii a vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii.

Ženy v astronómii (kooperatívna kartová hra).

V súvislosti s aktivitami IAU Ženy a dievčatá v astronómii bývala pracovníčka Úradu pre popularizáciu astronómie IAU Suzana Filipecki Martins vytvorila kooperatívnu kartovú hru na podporu spoznania žien v astronómii. Mgr. Žofia Chrobáková, PhD. (University College London, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) preložila túto hru do slovenského jazyka. Záverečné korektúry previedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (IAU národný koordinátor pre popularizáciu astronómie na Slovensku, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Karty aj návod kooperatívnej hry v slovenskom jazyku sú voľne k dispozícii na stiahnutie.

 

Pozorovacia výzva – galaxia M 31 v Andromede

Jednou z možností, ako sa zapojiť do aktivít IAU Ženy a dievčatá v astronómii je usporiadať podujatie zamerané na pozorovanie galaxie M 31 v súhvezdí Andromeda. Pred, po alebo počas pozorovania môžete predstaviť Veru Rubinovú, ktorá použila pozorovania pohybov hviezd v tejto galaxii na potvrdenie prítomnosti tmavej hmoty vo vesmíre.

Vera Rubinová (1928 – 1981) sa zameriavala na dynamiku galaxií a poskytla jedny z prvých dôkazov o zlučovaní galaxií. Počas spolupráce s Kentom Fordom, astronómom, ktorý vyvinul pokročilý spektrometer, Vera Rubinová objavila, že hviezdy v centre a na okraji galaxie M 31 v Andromede obiehajú približne rovnakou rýchlosťou. Tento fakt naznačil existenciu hmoty, ktorá “drží” rýchlo sa pohybujúce hviezdy vo vonkajších oblastiach na obežnej dráhe. Jej pozorovania potvrdili existenciu neviditeľnej hmoty vo vesmíre – tmavej hmoty. The New York Times opísal jej odkaz ako “počiatok zmien kopernikovskej úrovne” v kozmologii.

Tiež je možné urobiť prednášku o Vere Rubinovej, diskutovať o jej výskume či už počas samotného pozorovania alebo použiť vyššie spomenutú kartovú hru na otvorenie diskusie o ženách vo vede. 

 

Ženská osobnosť v astronómii (súťaž)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede 11. februára vyhlasuje Astronomický ústav SAV, v. v. i. súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií (prima až kvarta). Žiaci sa môžu zapojiť do súťaže vypracovaním projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musí byť doručený (e-mailom alebo poštou) na Astronomický ústav do 31. marca 2024. Výhercovia získajú jednu z cien, ktorými sú návšteva vysokohorského observatória (Lomnický štít a Skalnaté pleso) a večerné pozorovanie v observatóriu Stará Lesná s možnosťou vziať so sebou svoju triedu. Viac informácií možno nájsť na stránke súťaže.

 

Aktivity môžu mať rôznu podobu, napr. prednáška, program v planetáriu, beseda, výstava alebo čokoľvek iné čo by malo dobrý ohlas. Možno tiež zvážiť usporiadanie seminára pre dievčatá na povzbudenie ich záujmu o astronómiu a STEM. Z pripravovaných podujatí vyberáme:

 

Ženy v astronómii

Nitrianska hvezdáreň pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre Vás srdečne pozýva na podujatie, ktoré sa bude konať v rámci iniciatívy IAU Ženy a dievčatá v astronómii. Podujatie sa bude konať v piatok 16. februára 2024 od 17:00 hod v priestoroch Nitrianskej hvezdárne. S prednáškou Ženy v astronómii vystúpi lektorka a astronómka Mgr. Mária Záborská, členka SZA a SAS pri SAV. Ďalšie informácie sú uvedené v pozvánke zverejnenej v kalendári SAS pri SAV.

 

Vesmír v laboratóriu

IAU národní koordinátori pre popularizáciu astronómie na Slovensku, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAVPrírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrum voľného času v Košiciach Vás srdečne pozývajú na podujatie, ktoré sa koná v rámci iniciatívy IAU Ženy a dievčatá v astronómii. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2024 v priestoroch hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach.

Podujatie začne o 17:00 hod. premietaním dokumentárnych filmov. Iniciatívu IAU Ženy a dievčatá v astronómii predstaví IAU národný koordinátor pre popularizáciu astronómie na Slovensku doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Program bude pokračovať prednáškou Vesmír v laboratóriu, ktorú prednesie Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. (Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica). V prednáške nám predstaví, čo skúmajú astronómovia v laboratóriách a ako k svojej práci využívajú časticové urýchľovače. Prednáška bude v rovnakom čase dostupná aj online, prostredníctvom videokonferenčného systému Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dostupného cez internetový prehliadač na tejto adrese.

Podujatie bude pokračovať o 19:30 hod. projekciou hviezdnej oblohy v planetáriu a za jasného počasia aj pozorovaním objektov večernej oblohy pomocou ďalekohľadov Centra voľného času v Košiciach.

Ďalšie informácie sú uvedené v pozvánke zverejnenej v kalendári SAS pri SAV.