Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak@ gmail.com)

Člen: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.