Hlavný výbor

 

Predsedníctvo Hlavného výboru:

Predseda: RNDr. Ladislav Hric, CSc. (hric@ta3.sk)

Podpredseda: RNDr. Miroslav Znášik (mznasik@vuczilina.sk)

Vedecký tajomník: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (galis@ta3.sk)

Hospodár: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. (lhambalek@ta3.sk)

Plénum Hlavného výboru:

Revízna komisia:

  • Predseda: Mgr. Emil Kundra, PhD. (ekundra@astro.sk)
  • Členovia:
    • Mgr. Simona Tomášková
    • Mgr. Mária Gallová

 

 

jordans for sale white