Sekcia astronomickej fotografie

Aktuality Sekcie astronomickej fotografie. Viac informácii o sekcii »

Tak trochu ako Mars

Fotografia Róberta Barsu, predsedu Sekcie astronomickej fotografie Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktorú získal v decembri 2020 v čilskej púšti Atacama, bola uverejnená ako Astronomická snímka dňa.

Kolofota 2020

Konalo sa tradičné stretnutie milovníkov astrofotografie a tmavej oblohy Kolofota 2020.

Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení.