Ochrana osobných údajov

Vážení členovia, dňa 25.5.2018 vstupuje do účinnosti Nariadenie EÚ 2016/679 v znení zákona č. 18/2018 Z.z. (GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie.

 

Stránky