Ladislav Hric

Výzva – 2%

Pre tento rok sa nám po kratšej prestávke podarilo vybaviť, že aj naša Spoločnosť môže byť poberateľom 2% z daní.

2% z dane

V roku 2014 SAS pri SAV nebude prijímateľom 2% podielu zaplatenej dane z príjmu.