Sekcia zákrytov a zatmení

Aktuality Sekcie zákrytov a zatmení. Viac informácii o sekcii »

Farebná hra vesmíru

Výstavu astronomických fotografií pripravili členovia Sekcie astronomickej fotografie a Sekcie zákrytov a zatmení.