Ladislav Hric

Astronomická olympiáda 2020

V roku 2020 sa uskutočnil už 14. ročník Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky. Slovenskí študenti Radovan Lascsák a Matej Hanus, obidvaja z Košíc, získali bronzové medaily.

Otvorenie 13. ročníka AO

Päť najlepších úspešných riešiteľov finálového kola sa zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky.