Aktivity

Meno pre kvázimesiac Zeme

Medzinárodná astronomická únia a vedecký podcast Radiolab sa spojili, aby pripravili novú súťaž zameranú na pomenovanie jedného z kvázimesiacov Zeme. Navrhnuté názvy, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra 2024, musia byť mytologického pôvodu a nesmú sa už používať. Hlasovanie verejnosti sa uskutoční v novembri a decembri 2024, víťazný návrh bude oznámený v januári 2025.

Výsledky celoslovenského kola Astronomickej olympiády 2024

V celoslovenskom kole Astronomickej olympiády 2024, ktoré sa konalo 2. – 3. mája 2024 v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove zo 14 stredoškolákov dvanásti sa stali úspešnými riešiteľmi. Päť najlepších postupuje na Medzinárodnú olympiádu v astronómii a astrofyzike, ktorá sa bude konať 17. až 27. augusta 2024 v Brazílii.

Výsledky regionálneho kola Astronomickej olympiády 2024

V regionálnom kole Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV bolo úspešných 15 stredoškolákov a 7 žiakov základných škôl. Celoslovenské kolo sa bude konať 2. – 3. mája 2024.

Výsledky domáceho kola Astronomickej olympiády 2024

Domáceho kola Astronomickej olympiády 2024, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, sa v 1. kole zúčastnilo 22 úspešných stredoškolákov a 15 úspešných žiakov základných škôl. Regionálne kolo sa bude konať 4. apríla 2024.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia (IAU) v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii a vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii.

Medzinárodná konferencia KOLOS 2023

V dňoch 26.10. až 28.10.2023 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú Medzinárodnú konferenciu o výskume premenných hviezd KOLOS 2023. Celkovo sa konferencie zúčastnilo 25 astronómov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Ruska.

19. zjazd SAS pri SAV

V dňoch 29. – 30. septembra 2023 sa v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity P. J. Šafárika v Danišovciach konal 19. riadny zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Astronomické Slovensko 2023

Konferencie o vzdelávaní a popularizácii astronómie – Astronomické Slovensko 2023, ktorá sa konala v dňoch 27. – 29. septembra 2023 v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach sa zúčastnilo 33 účastníkov, ktorí reprezentovali pestrú paletu astronomický subjektov na Slovensku.