Objavili Poloniny

Konalo sa premiérové, no veľmi dobre pripravené podujatie “Objavte Poloniny”.