Rudolf Gális

Bezovec 2020

Tohto roku sa malo stretnutie astronómov na Bezovci konať začiatkom júna 2020.

Astronomické Slovensko 2019

Rok 2019 je rokom mnohých významných výročí. Dve z nich sa týkajú aj astronomických organizácií, ktoré dotvárajú astronomický život na Slovensku.